Letní škola anglického jazyka pro čínské studenty

Letní škola anglického jazyka pro čínské univerzitní studenty se na Ústavu cizích jazyků PdF UP konala v letech 2015–2019 vždy přibližně od poloviny července do začátku srpna, podobně jako další letní školy nabízené pod společným názvem European and Czech Culture ostatními pracovišti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. V rámci letní školy anglického jazyka byli studenti rozděleni do pěti skupin o deseti až patnácti studentech v závislosti na jejich jazykových znalostech, které musely odpovídat minimálně úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (CEFR). Letní školy se tak účastnili jednak studenti oborové angličtiny, jednak studenti široké škály ostatních oborů. Výuku na letní škole zajišťoval tým členů Ústavu cizích jazyků PdF UP včetně rodilých mluvčí. Letní škola se soustředila především na prohlubování a rozšiřování čtyř jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech) prostřednictvím interaktivních aktivit, například dramatických a hudebních. Kromě toho také seznámila účastníky s nejrůznějšími kulturními a společenskými tématy v anglickém jazyce (životní styl v České republice a na Slovensku, evropská studia, anglicky mluvící země, umění, jazyk a společnost a podobně). Od roku 2020 byla tradice letní školy přerušena vzhledem ke světové pandemii COVID-19, ÚCJ PdF UP ale doufá, že v dohledné době dojde k jejímu obnovení.

Více informací naleznete pod těmito odkazy:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)