Osvojování si slovní zásoby náhodným vystavením jazykovému vstupu

řešitel projektu: DR HAB Konrad Szcześniak

Účelem tohoto výzkumného projektu je prozkoumat, do jaké míry jsou studenti cizího jazyka schopni osvojovat si nové položky slovní zásoby tím, že jsou náhodně vystaveni písemným jazykovým vstupům. Důraz je kladen na takové vystavení vstupu, které nezahrnuje vědomou pozornost novým výrazům. To znamená, že nás zajímají podmínky učení, ve kterých se čtenáři zaměřují hlavně na informační obsah textu, a nikoli na formu nových slov nebo výrazů, což je nejpřirozenější způsob čtení.


Charakterová výchova na vybraných pedagogických fakultách v České republice

řešitel projektu: Mgr. Barbora Bačíková

Tento projekt se zabývá realizací charakterové výchovy na vybraných pedagogických fakultách v České republice.Cílem projektu je diagnostikovat současný stav výuky aspektů charakterové výchovy na vybraných pedagogických fakultách a postoje vysokoškolských pedagogů ke konceptu charakterové výchovy. Analýza sylabů předmětů pedagogicko-psychologického základu na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy je základem pro tuto diagnostiku. Data získaná ze sylabů a polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s vyučujícími předmětů pedagogicko-psychologického základu budou analyzována kvalitativní metodou zakotvené teorie (GTM). GTM by měla umožnit vytvořit teorii o tom, jaké jsou postoje českých vysokoškolských pedagogů ke konceptu charakterové výchovy a jak jsou její aspekty realizovány v rámci výuky předmětů pedagogicko-psychologického základu.


Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries. Visegrad+

řešitel projektu: Eduard Balashov, the National University of Ostroh Academy 
(účastníky projektu za ÚCJ jsou Mgr. Blanka Babická, Ph.D. a Mgr. Josef Nevařil, Ph.D.)

Projekt se zabývá vzděláváním budoucích učitelů v oblasti podpory jejich vlastní psychické odolnosti a psychické odolnosti jejich žáků. Zvláštní pozornost bude věnována psychologickým a didaktickým podmínkám pro utváření psychického bezpečí dětí a mládeže základních škol v krizových a mimořádných situacích a rozvoji sanogenního myšlení. Cílem je identifikovat hlavní psychologické a didaktické potřeby budoucích učitelů prizmatem adaptace na mimořádné události a zkvalitnit proces vzdělávání dětí a mládeže pomocí resilienčních přístupů.

Koordinátor projektu: Národní univerzitní akademie v Ostrohu, Ukrajina.

Partneři projektu: Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko, Technicko-humanitní akademie v Bielsko-Biała, Polsko a Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)