Studijní programy

Níže uvedené studijní programy lze studovat ve verzi completus (samostatný studijní program) nebo v kombinaci s jiným studijním programem v rámci sdruženého studia ve verzi maior (hlavní studijní program) nebo minor (vedlejší studijní program).

Verze maior a minor i completus se zaměřují na přípravu budoucích učitelů německého jazyka na 2. stupni ZŠ.

Všechny studijní programy jsou nabízeny jak v prezenční tak kombinované formě studia.


Bakalářské studium

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Completus – samostatný studijní program

Sdružené studium – maior či minor

  • volná kombinovatelnost se sdruženými studijními programy v oblasti Učitelství, případně se Speciální pedagogikou pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

Možnost mezifakultního studia:

  • kombinovatelnost s vybranými programy Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné kultury.

Přijímací zkouška do bakalářského studia:

  • Test studijních předpokladů

Studium zahrnuje přednášky a semináře lingvistických disciplín, německé literatury a reálií a úvodní semináře zaměřené na německý jazyk v kurikulu základní školy. Zároveň se studenti ve cvičeních praktického jazyka a jazykových dovedností zdokonalují v němčině. Tento studijní program je koncipován jako bakalářské strukturované studium, které předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství německého jazyka pro ZŠ.


Navazující magisterské studium

Učitelství německého jazyka pro základní školy

Completus – samostatný studijní program

Sdružené studium – maior či minor

  • volná kombinovatelnost se sdruženými studijními programy v oblasti Učitelství, případně se Speciální pedagogikou pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

Možnost mezifakultního studia:

  • kombinovatelnost s vybranými programy Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné kultury.

Studium je určeno zejména absolventům bakalářského studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, případně obdobných studijních programů, které jsou oborově specializované na německý jazyk. Studium je zaměřeno zejména na získání obecných i specifických znalostí a dovedností z didaktiky německého jazyka, lingvistiky pro učitele německého jazyka, německy psané dětské literatury a současné německé literatury. Studenti absolvují také dvě souvislé pedagogické praxe.

 

Více informací naleznete v Katalogu studijních programů UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)