Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Výuka anglického a německého jazyka pro studenty oborů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika

Studenti primární pedagogiky a primární pedagogiky v kombinací se speciální pedagogikou na Ústavu cizích jazyků PdF UP povinně absolvují předměty Anglický jazyk v primárním vzdělávání a Didaktika anglického jazyka pro primární vzdělávání. Německý jazyk si studenti mohou zvolit v rámci volitelných předmětů. Cílem je připravit a vybavit studenty do praxe jak po stránce jazykové, tak didaktické.

Usilujeme o rozvoj komunikačních kompetencí studentů, podporujeme jejich tvořivost a motivaci. Využíváme moderní informační a komunikační technologie, např. interaktivní tabule. Úzce spolupracujeme s vydavatelstvím Oxford University Press, které nám umožňuje zprostředkovat studentům nejnovější vydané výukové materiály.

Výuka cizího jazyka probíhá ve skupinách přibližně do 25 studentů. Kromě frontální výuky, kterou co nejvíce omezujeme, se soustředíme především na práci ve dvojicíchskupinkách týmech a zařazujeme prvky kooperativního učení. Protože naši studenti zpravidla ovládají cizí jazyk na různých úrovních, snažíme se k nim přistupovat co nejvíce individuálně.

Testování jazykových znalostí a dovedností na konci semestru probíhá dle aktuální situace písemnou nebo elektronickou formou. Vybrané semestry jsou zakončeny ústní zkouškou.

Studenti Učitelství pro 1. stupeň základní školy absolvují 9 semestrů předmětu Anglický jazyk v primárním vzdělávání a 5 semestrů předmětu Didaktika anglického jazyka pro primární vzdělávání. Studenti Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika absolvují 4 semestry předmětu Anglický jazyk v primárním vzdělávání a 2 semestry předmětu Didaktika anglického jazyka pro primární vzdělávání.

U obou studijních programů začíná didaktika anglického jazyka v zimním semestru 3. ročníku. V didaktických seminářích si studenti osvojují teoretické zásady výuky anglického jazyka na 1. stupni základní školy, které následně prakticky uplatňují ve vlastních výukových výstupech a při přípravě portfolií výukových materiálů vhodných pro děti cílové věkové skupiny.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)