Oficiální úřední deska PdF UP je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí v Olomouci.

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání


Akreditované studijní programy


Studijní programy na PdF UP a katalog předmětů

Kompletní přehled studijních programů a jejich oborů akreditovaných na PdF UP Olomouc, včetně kódů, typu, formy a standardní doby studia, je zveřejněn ZDE.


Zpráva o přijímacím řízení za rok 2022/2023


Předpisy registrované MŠMT ČR


Vnitřní předpisy a normy UP

Vnitřní normy PdF UP

2022

2021

2020

2019

2018

2017


Směrnice děkana PdF UP

 • S-5/2016 [*.pdf] Správa a aktualizace obsahu webových stránek v podmínkách PdF UP
  • příloha č. 4 [*.docx] Formulář pro vložení aktuality na webové stránky
 • S-4/2016 [*.pdf] Řád celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci
 • S-3/2016 [*.pdf] Tvorba, evidence a archivace smluv na PdF UP v Olomouci
 • 5S/2015 [*.docx] Výše prospěchového stipendia
 • 3S/2015 [*.doc] Statut Etické komise PdF UP pro oblast výzkumné činnosti
 • 2S/2015 [*.pdf] Hodnocení vědeckého a jiného tvůrčího výkonu akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • 5S/2008 [*.doc] Statut Ediční komise PdF UP - aktualizováno 19.11.2010
 • 7S/2010 [*.doc] Realizace zahraničních studijních, výukových a monitorovacích a jiných pracovních mobilit akademických pracovníků v rámci PdF UP

Metodické pokyny děkana PdF UP

 • M-2/2017 [*.pdf] Systém evidence účastníků CŽV
 • M-2/2016 [*.pdf] Realizace a evidence smluvního výzkumu na PdF UP
 • 1M/2016 [*.doc] Zásady a pravidla evidence komisí pro Státní závěrečné zkoušky na PdF UP Olomouc
 • 1M/2008 [*.pdf] Provozní řád učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - novelizace 2016
 • 1M/2014 [*.doc] Organizace paralelního studia na PdF UP
 • 1M/2012 [*.doc] Metodický pokyn o kontrolním systému a provádění řídících kontrol projektů financovaných v rámci Operačních programů Evropské unie
 • 3M/2011 [*.doc] Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání PdF UP v elektronické studijní agendě

Plný seznam vnitřních předpisů a norem PdF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Náhradní doručení

​​​

 • Jan KÖNIG, osobní číslo D21441  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 219684/4940-2022- ŠV (Rozhodnutí) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 21. 11. 2022.

 • Barbora JAKUBECOVÁ, osobní číslo D21950  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 220462/4940-2022- PŠ (Ukončení studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 21. 11. 2022.

 • Martina DENKOVÁ, osobní  číslo D20867  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 221842/4940-2022- ŠV (Rozhodnutí) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 21. 11. 2022.

 • Nadiya FRANCHAKOVA,  číslo D180322  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 221843/4940-2022- ŠV (Rozhodnutí) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 21. 11. 2022.

 • Tomáš HECZKO osobní  číslo D190381  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 213989/4940-2022- PŠ (Výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 21. 11. 2022.

 • Tereza DEBNÁROVÁ, osobní  číslo D21376  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 225784/4940-2022- PL (Ukončení studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 10. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 24. 11. 2022.

 • Tereza PROCHÁZKOVÁ,  číslo D210186  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 225787/4940-2022- PL (Ukončení studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 10. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 24. 11. 2022.

 • Nikol ŠIMO, osobní  číslo D190687  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 226396/4940-2022 - ŘEZ (Ukončení studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 11. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 25. 11. 2022.

 • Martina MUSILOVÁ, osobní  číslo D20765  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 227431/4940-2022 - PL (Ukončení studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 14. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 28. 11. 2022.

 • Klára SCHMIDOVÁ, osobní  číslo D21479  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 225629/4940-2022 - PL (Ukončení studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 15. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 29. 11. 2022.

 • Sára DOHNALOVÁ, osobní  číslo D220275  doporučená zásilka  č.j. UPOL - 219976/4940-2022 - PL 367 (Ukončení studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 21. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 5. 12. 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)