Úřední deska PdF UP je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí 5 v Olomouci.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání


Akreditované studijní programy


Studijní programy na PdF UP a katalog předmětů

Kompletní přehled studijních programů a jejich oborů akreditovaných na PdF UP Olomouc, včetně kódů, typu, formy a standardní doby studia, je zveřejněn ZDE.


Zpráva o přijímacím řízení za rok 2023/2024


Předpisy registrované MŠMT ČR


Vnitřní předpisy a normy UP

Vnitřní normy PdF UP

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017


Směrnice děkana PdF UP

 • S-5/2016 [*.pdf] Správa a aktualizace obsahu webových stránek v podmínkách PdF UP
  • příloha č. 4 [*.docx] Formulář pro vložení aktuality na webové stránky
 • S-4/2016 [*.pdf] Řád celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci
 • S-3/2016 [*.pdf] Tvorba, evidence a archivace smluv na PdF UP v Olomouci
 • 2S/2015 [*.pdf] Hodnocení vědeckého a jiného tvůrčího výkonu akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • 7S/2010 [*.pdf] Realizace zahraničních studijních, výukových a monitorovacích a jiných pracovních mobilit akademických pracovníků v rámci PdF UP

Metodické pokyny děkana PdF UP

 • M-2/2017 [*.pdf] Systém evidence účastníků CŽV
 • M-2/2016 [*.pdf] Realizace a evidence smluvního výzkumu na PdF UP
 • 1M/2016 [*.doc] Zásady a pravidla evidence komisí pro Státní závěrečné zkoušky na PdF UP Olomouc
 • 1M/2008 [*.pdf] Provozní řád učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – novelizace 2016
 • 1M/2014 [*.doc] Organizace paralelního studia na PdF UP
 • 1M/2012 [*.doc] Metodický pokyn o kontrolním systému a provádění řídících kontrol projektů financovaných v rámci Operačních programů Evropské unie
 • 3M/2011  [*.doc] Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání PdF UP v elektronické studijní agendě

Náhradní doručení

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení MIŠURCOVÁ Pavlína, osobní číslo D211059 si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 52914/4940-2024 - TK (obnovení studia po přerušení studia) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám.  771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 6. 3. 2024, oznámení bude sňato dne 21. 3. 2024.

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení MIKLOVÁ Renáta, osobní číslo D190693 si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 44013/4940-2024 - ŘEZ (výjimka) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám.  771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 6. 3. 2024, oznámení bude sňato dne 21. 3. 2024.

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení STOKLÁSKOVÁ Jitka, osobní číslo D17552 si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 67548/4940-2024 - PL (končící akreditace výzva) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám.  771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 6. 3. 2024, oznámení bude sňato dne 21. 3. 2024.

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Jiří KOČAŘ, osobní číslo D23594 si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL 43060/4940-2024 -ŘEZ (přerušení studia) uloženou na Studijním oddělení PdF UP, Žižkovo nám.  771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 1. 3. 2024, oznámení bude sňato dne 16. 3. 2024.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)