Oficiální úřední deska PdF UP je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí v Olomouci.

Oznámení

26. 5. 2020

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020 naleznete v přiloženém souboru. Dle článku 10 Volebního řádu UP může každý člen akademické obce podat hlavní volební komisi nejpozději do...


Akreditované studijní programy


Studijní programy na PdF UP a katalog předmětů

Kompletní přehled studijních programů a jejich oborů akreditovaných na PdF UP Olomouc, včetně kódů, typu, formy a standardní doby studia, je zveřejněn ZDE.


Zpráva o přijímacím řízení za rok 2019/2020


Předpisy registrované MŠMT ČR


Vnitřní normy PdF UP

2020

 • PdF-B-20/05 Pravidla pro čerpání dovolené a hromadné dovolené v roce 2020
 • PdF-B-20/04 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací, podávání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám na PdF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v důsledku rizika pandemie COVID-19  [*.pdf]
 • PdF-B-20/02 Úprava výše doktorského stipendia v akademickém roce 2019/2020 [*.pdf]
 • PdF-B-20/01 Realizace stipendia J. L. Fischera na PdF UP 2020/21 [*.pdf]

2019

2018

2017


Směrnice děkana PdF UP

 • S-5/2016 [*.pdf] Správa a aktualizace obsahu webových stránek v podmínkách PdF UP
  • příloha č. 4 [*.docx] Formulář pro vložení aktuality na webové stránky
 • S-4/2016 [*.pdf] Řád celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci
 • S-3/2016 [*.pdf] Tvorba, evidence a archivace smluv na PdF UP v Olomouci
 • 5S/2015 [*.docx] Výše prospěchového stipendia
 • 3S/2015 [*.doc] Statut Etické komise PdF UP pro oblast výzkumné činnosti
 • 2S/2015 [*.pdf] Hodnocení vědeckého a jiného tvůrčího výkonu akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • 5S/2014 [*.doc] Statut Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti PdF UP
 • 4S/2014 [*.doc] Statut Ceny děkana PdF UP
 • 3S/2014 [*.doc] Podmínky a požadavky na studium v doktorských studijních programech (Ph.D.) na Pedagogické fakultě UP
 • 2S/2014 [*.docx] Výše doktorského stipendia v akademickém roce 2014/2015
 • 1S/2014 [*.doc] Státní rigorózní zkoušky na PdF UP
 • 5S/2008 [*.doc] Statut Ediční komise PdF UP - aktualizováno 19.11.2010
 • 7S/2010 [*.doc] Realizace zahraničních studijních, výukových a monitorovacích a jiných pracovních mobilit akademických pracovníků v rámci PdF UP

Metodické pokyny děkana PdF UP

 • M-2/2017 [*.pdf] Systém evidence účastníků CŽV
 • M-1/2017 [*.pdf] Realizace projektové činnosti na PdF UP
 • M-2/2016 [*.pdf] Realizace a evidence smluvního výzkumu na PdF UP
 • 1M/2016 [*.doc] Zásady a pravidla evidence komisí pro Státní závěrečné zkoušky na PdF UP Olomouc
 • 1M/2008 [*.pdf] Provozní řád učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - novelizace 2016
 • 1M/2014 [*.doc] Organizace paralelního studia na PdF UP
 • 1M/2012 [*.doc] Metodický pokyn o kontrolním systému a provádění řídících kontrol projektů financovaných v rámci Operačních programů Evropské unie
 • 3M/2011 [*.doc] Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání PdF UP v elektronické studijní agendě
 • 3M/2008 [*.doc] Poplatky za nadstandardní činnosti v rámci celoživotního vzdělávání

Náhradní doručení