Úřední deska

Oficiální úřední deska PdF UP je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí v Olomouci.

Akreditované studijní programy

Studijní programy na PdF UP a katalog předmětů

Kompletní přehled studijních programů a jejich oborů akreditovaných na PdF UP Olomouc, včetně kódů, typu, formy a standardní doby studia, je zveřejněn zde.

Zpráva o přijímacím řízení za rok 2017/2018

Předpisy registrované MŠMT ČR

Vnitřní předpisy PdF UP

Směrnice děkana PdF UP

Metodické pokyny děkana PdF UP

  • 1M/2014 Organizace paralelního studia na PdF UP
  •  1M/2012 - Metodický pokyn o kontrolním systému a provádění řídících kontrol projektů financovaných v rámci Operačních programů Evropské unie

Náhradní doručení

  • Daniela Waniausová, osobní číslo D100055, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-43819/4940 -2018 (Ukončení studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 4. 4. 2018 oznámení bude sňato dne 18. 4. 2018.