Oficiální úřední deska PdF UP je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí v Olomouci.

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání


Akreditované studijní programy


Studijní programy na PdF UP a katalog předmětů

Kompletní přehled studijních programů a jejich oborů akreditovaných na PdF UP Olomouc, včetně kódů, typu, formy a standardní doby studia, je zveřejněn ZDE.


Zpráva o přijímacím řízení za rok 2021/2022


Předpisy registrované MŠMT ČR


Vnitřní normy PdF UP

2021

2020

2019

2018

2017


Směrnice děkana PdF UP

 • S-5/2016 [*.pdf] Správa a aktualizace obsahu webových stránek v podmínkách PdF UP
  • příloha č. 4 [*.docx] Formulář pro vložení aktuality na webové stránky
 • S-4/2016 [*.pdf] Řád celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci
 • S-3/2016 [*.pdf] Tvorba, evidence a archivace smluv na PdF UP v Olomouci
 • 5S/2015 [*.docx] Výše prospěchového stipendia
 • 3S/2015 [*.doc] Statut Etické komise PdF UP pro oblast výzkumné činnosti
 • 2S/2015 [*.pdf] Hodnocení vědeckého a jiného tvůrčího výkonu akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • 5S/2014 [*.doc] Statut Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti PdF UP
 • 4S/2014 [*.doc] Statut Ceny děkana PdF UP
 • 1S/2014 [*.doc] Státní rigorózní zkoušky na PdF UP
 • 5S/2008 [*.doc] Statut Ediční komise PdF UP - aktualizováno 19.11.2010
 • 7S/2010 [*.doc] Realizace zahraničních studijních, výukových a monitorovacích a jiných pracovních mobilit akademických pracovníků v rámci PdF UP

Metodické pokyny děkana PdF UP

 • M-2/2017 [*.pdf] Systém evidence účastníků CŽV
 • M-2/2016 [*.pdf] Realizace a evidence smluvního výzkumu na PdF UP
 • 1M/2016 [*.doc] Zásady a pravidla evidence komisí pro Státní závěrečné zkoušky na PdF UP Olomouc
 • 1M/2008 [*.pdf] Provozní řád učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - novelizace 2016
 • 1M/2014 [*.doc] Organizace paralelního studia na PdF UP
 • 1M/2012 [*.doc] Metodický pokyn o kontrolním systému a provádění řídících kontrol projektů financovaných v rámci Operačních programů Evropské unie
 • 3M/2011 [*.doc] Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání PdF UP v elektronické studijní agendě

Plný seznam vnitřních předpisů a norem PdF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Náhradní doručení

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Mgr. Iveta Filípková, osobní číslo D20650, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. 241/2021 uloženou na Referátu pro doktorské studium Ph.D., PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování.
  Oznámení vyvěšeno dne 24. 11. 2021, oznámení bude sňato dne 9. 12. 2021.
 • Antonín Pášma, osobní číslo D200427 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-216523/4940- 2021 – JJ  (Výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 25. 11. 2021, oznámení bude sňato dne 9. 12. 2021.
 • Eliška Spurná, osobní číslo D200449 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-189284/4940- 2021 – JJ  (Výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 29. 11. 2021, oznámení bude sňato dne 13. 12. 2021.
 • Michaela Bendiková, osobní číslo D200449 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-191175/4940- 2021 – MV (Výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 29. 11. 2021, oznámení bude sňato dne 13. 12. 2021.
 • Jan Dvořák, osobní číslo D20577 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-213506/4940- 2021 – ŘEZ (Ukončení) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 29. 11. 2021, oznámení bude sňato dne 13. 12. 2021.
 • Radka Kuklová, osobní číslo D201097 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-219597/4940- 2021 – PL (Ukončení) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 30. 11. 2021, oznámení bude sňato dne 14. 12. 2021.
 • Shanita Mwesigwa KAROBWA, osobní číslo D19117 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL- 33/2021/4920 - 2021 (Rozhodnutí) byla uložena na Zahraničním oddělení PdF, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 1. 12. 2021, oznámení bude sňato dne 14. 12. 2021. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování.
 • Kristýna Bayerová, osobní číslo D18639 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-222687/4940- 2021 – JJ (Rozhodnutí o ukončení) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 6. 12. 2021, oznámení bude sňato dne 20. 12. 2021.
 • Marie Nacaise NTOLO, osobní číslo D200914 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. 230/2021 (Výzva) byla uložena na Zahraničním oddělení PdF, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 12. 2021, oznámení bude sňato dne 21. 12. 2021. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování.