Oficiální úřední deska PdF UP je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí v Olomouci.

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání


Akreditované studijní programy


Studijní programy na PdF UP a katalog předmětů

Kompletní přehled studijních programů a jejich oborů akreditovaných na PdF UP Olomouc, včetně kódů, typu, formy a standardní doby studia, je zveřejněn ZDE.


Zpráva o přijímacím řízení za rok 2021/2022


Předpisy registrované MŠMT ČR


Vnitřní normy PdF UP

2021

2020

2019

2018

2017


Směrnice děkana PdF UP

 • S-5/2016 [*.pdf] Správa a aktualizace obsahu webových stránek v podmínkách PdF UP
  • příloha č. 4 [*.docx] Formulář pro vložení aktuality na webové stránky
 • S-4/2016 [*.pdf] Řád celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci
 • S-3/2016 [*.pdf] Tvorba, evidence a archivace smluv na PdF UP v Olomouci
 • 5S/2015 [*.docx] Výše prospěchového stipendia
 • 3S/2015 [*.doc] Statut Etické komise PdF UP pro oblast výzkumné činnosti
 • 2S/2015 [*.pdf] Hodnocení vědeckého a jiného tvůrčího výkonu akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • 5S/2014 [*.doc] Statut Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti PdF UP
 • 4S/2014 [*.doc] Statut Ceny děkana PdF UP
 • 1S/2014 [*.doc] Státní rigorózní zkoušky na PdF UP
 • 5S/2008 [*.doc] Statut Ediční komise PdF UP - aktualizováno 19.11.2010
 • 7S/2010 [*.doc] Realizace zahraničních studijních, výukových a monitorovacích a jiných pracovních mobilit akademických pracovníků v rámci PdF UP

Metodické pokyny děkana PdF UP

 • M-2/2017 [*.pdf] Systém evidence účastníků CŽV
 • M-2/2016 [*.pdf] Realizace a evidence smluvního výzkumu na PdF UP
 • 1M/2016 [*.doc] Zásady a pravidla evidence komisí pro Státní závěrečné zkoušky na PdF UP Olomouc
 • 1M/2008 [*.pdf] Provozní řád učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - novelizace 2016
 • 1M/2014 [*.doc] Organizace paralelního studia na PdF UP
 • 1M/2012 [*.doc] Metodický pokyn o kontrolním systému a provádění řídících kontrol projektů financovaných v rámci Operačních programů Evropské unie
 • 3M/2011 [*.doc] Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání PdF UP v elektronické studijní agendě

Plný seznam vnitřních předpisů a norem PdF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Náhradní doručení

 • Eliška Továrková, osobní číslo D190657 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-184757/4940 2021 – PŠ (zanechání studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 21. 10. 2021.
 • Karolína Soldánová, osobní číslo D 190728 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-174415/4940-2021 - PL (zanechání studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 21. 10. 2021.
 • Lucie Durmanová, osobní číslo D 20306 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-188128/4940-2021 - Šv (výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 11. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 25. 10. 2021.
 • Zuzana Něničková, osobní číslo D19564 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-176246/4940 2021 – MF (zanechání studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 13. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 27. 10. 2021./li>
 • Silvie Partlová, osobní číslo D190372 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-179959/4940 2021 – MF (zanechání studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 13. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 27. 10. 2021.
 • Gabriela Martinková, osobní číslo D17503 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-172554/4940 2021 – PL (výjimka) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 13. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 27. 10. 2021.
 • Tereza Nádvorníková, osobní číslo D160129 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-165933/4940- 2021 – ŘEZ  (Výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 13. 10. 2021 (po reklamaci), oznámení bude sňato dne 27. 10. 2021.
 • Blanka Králíková, osobní číslo D19584 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-190825/4940- 2021 – MF (Výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 15. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 29. 10. 2021.
 • Veronika Szidenová, osobní číslo D170123 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-190683/4940- 2021 – ŘEZ (Výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 15. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 29. 10. 2021.
 • Antonín Pášma, osobní číslo D200427 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-189279/4940- 2021 – JJ  (Výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 19. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 2. 11. 2021.
 • Jan Dvořák, osobní číslo D20527 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-190211/4940- 2021 – ŘEZ (Výzva) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 19. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 2. 11. 2021.
 • Simona Šimčíková, osobní číslo D16898 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-183349/4940- 2021 – PL  (Výjimka) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 19. 10. 2021, oznámení bude sňato dne 2. 11. 2021.