Oficiální úřední deska PdF UP je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí v Olomouci.

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Akreditované studijní programy


Studijní programy na PdF UP a katalog předmětů

Kompletní přehled studijních programů a jejich oborů akreditovaných na PdF UP Olomouc, včetně kódů, typu, formy a standardní doby studia, je zveřejněn ZDE.


Zpráva o přijímacím řízení za rok 2018/2019


Předpisy registrované MŠMT ČR

Vnitřní předpisy PdF UP


Vnitřní normy PdF UP

2019

2018

2017


Směrnice děkana PdF UP

 • S-5/2016 [*.pdf] Správa a aktualizace obsahu webových stránek v podmínkách PdF UP
  • příloha č. 4 [*.docx] Formulář pro vložení aktuality na webové stránky
 • S-4/2016 [*.pdf] Řád celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci
 • S-3/2016 [*.pdf] Tvorba, evidence a archivace smluv na PdF UP v Olomouci
 • S-2/2016 [*.pdf] Vnitřní předpisy PdF UP v Olomouci
 • 1S/2016 [*.pdf] Výše doktorského stipendia v akademickém roce 2016/2017
 • 5S/2015 [*.docx] Výše prospěchového stipendia
 • 4S/2015 [*.docx] Výše doktorského stipendia
 • 3S/2015 [*.doc] Statut Etické komise PdF UP pro oblast výzkumné činnosti
 • 2S/2012 (novelizace 2015) [*.doc] Stipendijní řád PdF UP
 • 2S/2015 [*.pdf] Hodnocení vědeckého a jiného tvůrčího výkonu akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • 5S/2014 [*.doc] Statut Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti PdF UP
 • 4S/2014 [*.doc] Statut Ceny děkana PdF UP
 • 3S/2014 [*.doc] Podmínky a požadavky na studium v doktorských studijních programech (Ph.D.) na Pedagogické fakultě UP
 • 2S/2014 [*.docx] Výše doktorského stipendia v akademickém roce 2014/2015
 • 1S/2014 [*.doc] Státní rigorózní zkoušky na PdF UP
 • 3S/2011 novela [*.pdf] Směrnice k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na PdF
 • 1S/2013 [*.doc] Výše doktorského stipendia v akademickém roce 2013/2014
 • S10a/2006 (novelizace) [*.doc] Státní rigorózní zkoušky na PdF UP v Olomouci
 • 5S/2008 [*.doc] Statut Ediční komise PdF UP - aktualizováno 19.11.2010
 • 5S/2010 [*.doc] Směrnice děkanky k použití systému COURSEWARE v podmínkách PdF UP v Olomouci
 • 7S/2010 [*.doc] Realizace zahraničních studijních, výukových a monitorovacích a jiných pracovních mobilit akademických pracovníků v rámci PdF UP
 • 2S/2008 [*.doc] Realizace distančních forem výuky na PdF UP
 • S8/2006 [*.doc] Statut Ceny děkanky PdF UP za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci
 • 1S/2009 [*.doc] Realizace zahraničních studijních pobytů v rámci PdF UP - aktualizovaná verze
 • 2S/2009 [*.doc] Statut Studentské vědecké odborné a umělecké činnosti PdF UP

Metodické pokyny děkana PdF UP

 • M-2/2017 [*.pdf] Systém evidence účastníků CŽV
 • M-1/2017 [*.pdf] Realizace projektové činnosti na PdF UP
 • M-2/2016 [*.pdf] Realizace a evidence smluvního výzkumu na PdF UP
 • 1M/2016 [*.doc] Zásady a pravidla evidence komisí pro Státní závěrečné zkoušky na PdF UP Olomouc
 • 1M/2008 [*.pdf] Provozní řád učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - novelizace 2016
 • 5M/2011 [*.pdf] Zásady a pravidla tvorby studijních/vzdělávacích plánů, jejich verzí a rozvrhových akcí na PdF UP Olomouc - novelizace 2016
 • 1M/2014 [*.doc] Organizace paralelního studia na PdF UP
 • 1M/2012 [*.doc] Metodický pokyn o kontrolním systému a provádění řídících kontrol projektů financovaných v rámci Operačních programů Evropské unie
 • 4M/2011 [*.doc] Organizace paralelního studia na PdF UP
 • 3M/2011 [*.doc] Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání PdF UP v elektronické studijní agendě
 • 2M/2011 [*.doc] Realizace projektové činnosti na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 3M/2008 [*.doc] Poplatky za nadstandardní činnosti v rámci celoživotního vzdělávání

Náhradní doručení

 • Michaela Dobrovolná osobní číslo D17564 doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-38101/4940 - 46/2019 (Rozhodnutí o přerušení studia) byla uložena na Studijním oddělení  PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 25. 2. 2019, oznámení bude sňato dne 11. 2. 2019.